CELEM水冷谐振电容以色列CELEM电容现货销售,欢迎咨询

时间:2019-5-7 分享到:

深圳市唯电电子有限公司,CELEM水冷谐振电容以色列CELEM电容现货销售,欢迎咨询。

CELEM电容SIN60*60系列

SIN 60*60 0.66uf
SIN 60*60 2.6uf
SIN 60*60 0.33uf
SIN 60*60 0.25uf
SIN 60*60 1.33uf
SIN 60*60 0.9uf
SIN 60*60 0.4uf
SIN 60*60 6.6uf

CELEM电容sin78*78系列

SIN 78*78 7.7uf
SIN 78*78 8uf
SIN 78*78 0.33uf
SIN 78*78 0.65uf
SIN 78*78 1.0uf
SIN 78*78 1.32uf
SIN 78*78 1.5uf
SIN 78*78 2.25uf
SIN 78*78 2.6uf
SIN 78*78 3.6uf
SIN 78*78 5.0uf
SIN 78*78 0.25uf 1000v 400kvar 600a

CELEM电容CSP300B系列

CSP305B 0.66UF
CSP305B 5UF
CSP305B 1.32UF
CSP305B 2.6UF
CSP305B 0.33UF
CSP305B 0.25UF

CELEM电容C500T系列

C500TW 10UF
C500TW 3UF
C500TW 1.4UF

 

C-CAP 02 0.38UF

SIN100*100 11.5UF
QUAD1001 HV 120UF

 

CELEM电容C500T系列

C500T 6.3UF
C500T 10UF
C500T 8.5UF
C500T 4UF
C500T 21UF
C500T 3UF
C500T 1.4UF

CSP300 3UF
CSP300 21UF

CSP150 1.33UF
CSP150 0.33UF
CSP150 2.4UF

CSP120/200 0.33UF
CSP120/200 0.085UF
CSP120/200 0.025UF
CSP120/200 0.66UF

CELEM电容CSM150系列

CSM150 0.17UF
CSM150 2.4UF
CSM150 0.33UF
CSM150 0.05UF
CSM150 1.33UF
CSM150 0.66UF

CSM150/300 0.66UF

CMPP 0.1UF
CMPP 0.2UF 600V 460A 200KVAR

CSP180 2.4UF

CSM300N 1UF

CSP305A 0.66UF
CSP305A 1.32UF

CPRI400N 1.5UF

CSP305B/600 2.6UF
CSP305B/600 0.1UF

CSP150/200 2.4UF
CSP150/200 0.33UF

C700T 9UF
C700T 46UF
C700T 27UF
C700T 19UF
C700T 5UF
C700T 14UF

CSP1005/1500 5UF
CSP180/300 1.3UF

CELEM电容CSP405B系列

CSP405B 1.33UF
CSP405B 0.66UF
CSP405B 2.6UF
CSP405B 1.0UF

CELEM电容CSP405A系列

CSP405A 2.6UF
CSP405A 1.33UF
CSP405A 0.66UF

版权所有:http://www.dianrong1.com 转载请注明出处