NCC电容、RUBYCON电容、NICHICON电容、SANYO电容、SAMWHA电容

时间:2019-9-19 分享到:

深圳市唯电电子现货库存供应系列电容
全新原装进口,欢迎来电询价
供应黑金刚NCC电容、红宝石RUBYCON电容、尼吉康NICHICON电容、三洋SANYO电容、松下PANASONIC电容、三禾SAMWHA电容 EPCOS电容等系列铝电解电容,各种插件,贴片系列,体积3*5到35*50等,温度-40到85度,105度,高频低阻,长寿命,低阻抗,牛角,,欢迎来电查询。 6.3v22UF 6.3v47UF 6.3V100UF 80V100UF 80V470UF 80V1000UF 80V2200UF 80V3900UF 80V8200UF 100V1UF 100V33UF 100V100UF 100V330UF 100V1000UF 100V470UF 100V1500UF 100V5600UF 160V10UF 160V330UF 160V100UF 160V1800UF 200V22UF 200V100UF 200V220UF 200V1500UF 400V56UF 400V100UF 400V120UF 400V150UF 400V220UF 400V330UF 400V390UF 400V470UF 450V68UF 450V47UF 450V100UF 450V150UF 450V220UF 450V330UF 450V470UF
6.3v220UF 6.3V330UF 6.3V1000UF 6.3V680UF 10v22UF 10v33UF 10v100UF 10v150UF 10V220UF 10V470UF 10V680UF 10v1000UF 10V3300UF 10VVVv4.7UF 16v10UF 16v22UF 16v47UF 16v100UF 16V220UF 16V330UF 16v470UF 16V820UF 16V1000UF 16V2200UF 16V3300UF 16VVVVv22UF 25v47UF 25v100UF 25v220UF 25v330UF 25V470U 25V820UF 25V1000UF 25V2200UF 25V5600UF 25V10000UF 25V12000UF 25V33000UF 25V39000UF 35V4.7UF 35v10UF 35v22UF 35v33UF 35v47UF 35V100UF 35v150UF 35V220UF 35V330UF 35V3300UF 35V15000UF 35V27000UF 50v1UF 50v10UF 50V22UF 50V2.2UF 50V47UF 50v100UF 50v220UF 50V470UF 50V2700UF 50V18000UF 63V0.1UF 63V1UF 63V10UF 63V47UF 63V100UF 63V220UF 63V330UF 63V1000UF 63V2200UF 63V8200UF 63V18000UF 80v56UF

版权所有:https://www.dianrong1.com 转载请注明出处