941C12P47K-F/1200V,0.47UF/CDE电容

时间:2019-9-21 分享到:

深圳市唯电电子现货库存供应941系列电容
CDE电容全新原装进口,一级代理,欢迎来电询价
1200v
941C12P15K-F(1200V,0.15UF)
941C12P22K-F(1200V,0.22UF)
941C12P33K-F(1200V,0.33UF)
941C12P47K-F(1200V,0.47UF)
941C12P68K-F(1200V,0.68UF)
941C12W1K-F (1200V,1UF)
941C12W1P5K-F (1200V,1.5UF)
941C12W2K-F (1200V 2UF)
941C系列:941C12P1K-F 941C12P15K-F 941C12P22K-F 941C12P33K-F 941C12P47K-F

930C系列:930C12W2K-F 930C12W3K-F 930C12W3-3K-F 930C4W2K-F 930C2W30J-F 930C2W30-1J-F
SCT型IGBT突波吸收盒:
SCT474K122D3B25-F SCT474K102D3B25-F SCT474K601A3B25-F SCT334K162D3B25-F SCT334K202D3B25-F
SCMT型 单个或双个IGBT突波吸收密封盒装电容器:
SCMT105K601H5N29-F SCMT474K122H8P29-F SCMT334K122H8P28-F SCMT205K122H1P29-F
DCMCE85 oC螺栓式铝电解电容:
DCMCE1647 DCMCE1649 DCMCE1669 DCMCE1671 DCMCE1654
美国CDE电容优势系列

版权所有:https://www.dianrong1.com 转载请注明出处